Mercury ERP

İctimai iaşədə uçot

İctimai iaşədə uçot

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ       MƏZMUN          MÜƏLLİF HAQQINDA  MERCURY ERP PROQRAMI

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu      İctimai iaşədə uçot

İctimai iaşədə uçot

İctimai iaşədə uçot istehsalda uçotdan az fərqlənir, eyni zamanda da özünəməxsus xüsusiyyətlərinə malikdir. Bir daha qeyd edək ki, biz bu kitabda məhz idarəetmə uçotu aspektlərini nəzərdən keçiririk, buna görə, sizi yazılışlar, hesablar və subkonto maraqlandırırsa, bu məqalə sizin üçün deyil.

Uçot obyektlərinin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı suala cavab vermək kifayətdir: Sahibkarın biznesi ictimai iaşəylə əlaqədardırsa, onun nəyi bilməsi vacibdir?

İstənilən biznes gəlir əldə etmək üçün yaradılır. Bu, ictimai iaşədə də belədir.  Bəs ictimai iaşədə gəlir nədən asılıdır? Ümumi hasilat və maya dəyərindən. Bu isə o, deməkdir ki, bu göstəricilərə təsir göstərən bütün proseslər haqqında məlumatları toplamaq və analiz etmək zəruridir.

İctimai iaşədə hasilatla əlaqədar olan proseslər pərakəndə ticarətdə eyni proseslərdən fərqlənmir. Yeganə fərq odur ki, qiymət vərəqinin əvəzinə “Restoranın menyusu” istifadə edilir. Onlara ətraflı nəzər salmayacağıq, çünki onları pərakəndə ticarət haqqında fəsildə müzakirə etmişdik.

Maya dəyəri ilə əlaqədar olan proseslər haqqında isə daha ətraflı danışacağıq. İctimai iaşədə uçotun ticarətdə uçotdan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, biz bir çox halda bir malı alır, lakin tamamilə başqa mal satırıq (ət və düyü alır, plov satırıq). Burada bizə şəxsi istehsalın uçotu üçün vasitələr, daha dəqiq desək, texniki-texnoloji xəritələr (TTX) və istehsal aktları lazım olacaq.

Gəlin, VDAMS və alkoqollu məhsulların pərakəndə satışının uçot jurnalı kimi son RATFX yeniliklərinin nəzərə alınması ilə (2016-cı il üçün), alkoqollu məhsulların tökülməsi üçün verilməsi prosesini ayrıca müzakirə edək.

Fəslin sonunda biz, proqramda iki nümunə iş alqoritmini nəzərdən keçirəcəyik: bar üçün və restoran üçün.

Bundan sonra oxu:

İctimai iaşədə texniki-texnoloji xəritə

Xammalın əvəz edilməsi

Menyunun yaradılması

Yemək modifikatorları Xammalın silinməsi

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot

İctimai iaşədə texniki-texnoloji xəritə

Xammalın əvəz edilməsi Menyunun yaradılması Yemək modifikatorları Xammalın silinməsi

Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması