Mercury ERP

Maliyyə

Maliyyə

Hər bir biznesin inkişafı onun maliyyə resurslarının düzgün idarə edilməsi ilə sıx əlaqədardır. Mercury-ERP maliyyə resurslarının idarə edilməsi və onların nəzarətdə saxlanılması üçün əlverişli və optimal vasitədir. Mercury-ERP pul vəsaitlərinin planlaşdırılması və hərəkətinə nəzarət üçün xüsusi metodika və alətlərə malikdir. Mercury-ERP proqramının müəssisədə maliyyə axınlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş çox saylı alətləri də mövcuddur. Bütün bunlar isə sahibkarın maliyyə resurslarına nəzarət imkanlarının genişləndirilməsi üçündür.

3 istiqamət

Maliyyə resursları üzrə ERP strategiyanın Mercury-ERP ilə həyata keçirilməsi özündə 3 istiqaməti əks etdirir:

• pul vəsaitlərinin qeydiyyatı

• pul vəsaitlərinin planlaşdırılması

• pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət

Bu üç istiqamət yerli bazardakı şirkətlərin strukturuna əsaslanmışdır və praktiki həllərə yönəlikdir.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder