Mercury ERP

Mobil satış

Mobil satış

Mercury-ERP-nin təqdim etdiyi mobil satış modulu həm kiçik sahibkarlar, həm də böyük həcmlərlə satış edən iri müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mobil satış modulu vasitəsi ilə istənilən sayda malpaylayıcıların fəaliyyətinə nəzarət imkanı vardır. Mercury-ERP-nin bu modulu həm də, malların paylanılması prosesinin istənilən elektron daşıyıcıdan idarə edilməsini, satılan malların geri qaytarılmasını, borclularla hesablaşmağı mümkün edir. Mal çeşidləri üzrə üzrə matrislər, kəsirə və malların artığına nəzarət edə bilmə, günlük orta sərfiyyat, və ya maksimal/minimal norma üzrə avtosifariş kimi imkanlar satış prosesini daha da mobil edir. Diler paylama sistemi vasitəsi ilə satışa dair bütün məlumatlar və distributor satışlarına nəzarət etmək, mal paylayanların gördüyü işlərdən vaxtında xəbərdar olmaq daha da asanlaşır. Kontragentlər üçün qiymət qoymaya nəzarət, məhdudiyyətsiz sayda məxaric qiymətləri, retrobonusların hesablanması, müqavilələrlə işləmə, satılmış hər bir məhsul partiyası üzrə (mədaxil qiymətinə əsasən) maya dəyərinin hesablanması mobil satış imkanlarını genişləndirir ki, bu da həm böyüməkdə olan biznesə, həm də bazarda mövqeyini möhkəmləndirmiş şirkətlərə faydalıdır.

Mobil satış

Mobil satışın üstünlükləri Təqdim etdiyimiz mobil satış modulunun üstünlükləri bunlardır:

• Məhdudiyyətsiz sayda malpaylayıcılara nəzarət

• Prosesin istənilən elektron cihazdan izlənilməsi

• Mal çeşidlərinə əlverişli nəzarət

• Sonsuz sayda məxaric qiymətinin təyin edilməsi

• Hər məhsul partiyası üzrə maya dəyərinin hesablanması

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder