Mercury ERP

İnventarın izlənilməsi

İnventarın izlənilməsi

Mercury-ERP “traceability” (ing. izlənə bilmə) hesabına müəssisədə keyfiyyətin idarəedilməsi təmin edir. Prosesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsalatda xammalın, yarımfabrikatın və ya malların hər bir partiyası ştrixkodla (və ya RFİD nişanı ilə) nişanlanır və onlar üzərində aparılan bütün istehsal əməliyyatları Mercury-ERP-yə aid xüsusi sistemdə qeydə alınır. İstehsaldaxili material axınları barədə bütün məlumatlara malik olmaqla, keyfiyyətsiz məhsul aşkar olunduqda, nöqsanın baş vermə səbəbinin müəyyən edilməsi və səhv gedən prosesin dayandırıla bilmək imkanı biznes proseslərini sadələşdirir.

Üstünlüklərimiz

Mercury-ERP hesabına bir sahibkar olaraq aşağıdakılardan yararlanacaqsınız:

• Xərclərə nəzarət

• Bir mərkəzdən idarə etmə

• Onlayn və oflayn nəzarət

• Bütün prosesləri izləyə bilmək

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder