Mercury ERP

Şirniyyat istehsalı

Şirniyyat istehsalı

Qida sənayesində resursların ən çox itirilə biləcəyi sahə qənnadı sektorudur. Mercury ERP bu sahə üçün xüsusi bir modul təklif edir. Bu modul özündə xammal alışı, texniki reqlamentlərə əməl olunması, avadanlıqların köhnəlməsi kimi vacib elementləri əks etdirir. Mercury ERP sayəsində istər kiçik şirniyyat sexləri, istər böyük konditer müəssələri çox asanlıqla bir mərkəzdən idarə edilir. Sahibkar həm çörəkçi və şirniyyat bişirənlərin, həm də satıcı və kassirlərin işinə nəzarət edir. Onların arasındakı məsuliyyət bölgüsünü asanlıqla görə bilir. Beləliklə də, resurs itkisinin və artıq xərclərin qarşısı alınır. Mercury ERP-nin şirniyyat sexi modulunda müasir hesablama alətlərinin tətbiq edilməsi isə çoxsaylı hesabatlar almağa və real göstəricilər üzrə şirniyyat istehsalına nəzarəti həyata keçirməyə imkanlar verir.

Modulunun üstünlükləri

Təqdim edilən modulun bir sıra üstünlükləri vardır:

• Xərclərin ayrı-ayrılıqda göstərilməsi

• Əməkdaşlar üzrə müxtəlif göstəricilərin hesablanması

• Hər müştəri üzrə gəlirliliyin hesabkllanması

• Avadanlıq və cihazların köhnəlməsinə nəzarət

• İş qrafikinə nəzarət

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder