Mercury ERP

Malın ehtiyatda saxlanması 

Malın ehtiyatda saxlanması 

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ MƏZMUN MÜƏLLİF HAQQINDA MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu Anbar uçotu Malın ehtiyatda saxlanması

Malın ehtiyatda saxlanması

 • Ehtiyatlar üzrə ümumi məlumatlar
 • Ehtiyatların alıcının sorğusu üzrə təyin edilməsi
 • Ehtiyatların alıcının sorğusu üzrə baxılması və dəyişdirilməsi
 • Ehtiyatların alıcının sorğusu üzrə çıxarılması
 • Ehtiyatların alıcının sorğusundan avtomatik çıxarılmasının tənzimlənməsi

Ehtiyatlar üzrə ümumi məlumatlar

Mercury-də ehtiyatlar üç növ sənəd əsasında yaranır:

 Ehtiyatların növüYaranırÇıxarılırXüsusiyyətlər
1Tədarükçüyə sifarişin alıcının sorğusuna köçürülməsi zamanı ehtiyatda saxlama (öz anbarları arasında)

Avtomatik           o, şərtlə

ki,           sifariş          tədarükçüsündə

də “Anbar >Alıcıdan sorğu mövcud olduğu zaman

ehtiyata icazə verilsin”

işarəsi aktiv olsun

•             Alıcı sorğusunun məxaricə köçürülməsi zamanı

•             Azad məxaricin sifariş alana yüklənməsi zamanı yüklənən mövqelər üzrə ehtiyatların mövcud olması zamanı

•                  Sorğunun, yaxud mövqelərin alıcı sorğusundan silinməsi zamanı

Alandan başqa digər kontragentlərə məşğul ehtiyatların yüklənməsi qadağandır
2Alıcıdan əllə daxil etmə zamanı ehtiyatda saxlama

avtomatlaşdırılıb (istifadəçinin təsdiqi tələb olunur), o, şərtlə işləyir ki, anbarda “Anbar

>Alıcıdan sorğu mövcud olduğu zaman ehtiyata icazə verilsin” işarəsi, alıcıda isə

“Alanların şərtləri

>Malın ehtiyatda saxlanmasına icazə verilsin” işarəsi aktiv olsun.

•             Alandan başqa digər kontragentlərə məşğul ehtiyatların yüklənməsi qadağandır

• Əllə

mövqe üzrə ehtiyatların baxılması forması vasitəsilə redaktə edilə bilər

•                   Gözlənilən tədarük tarixindən etibarən qüvvədə olur (gözlənilən tədarük tarixi də daxil olmaqla), daha sonra avtomatik çıxarılır

3

İstehsal planının hesablanması zamanı

Ehtiyatda saxlama

İstehsal planının hesablanması zamanıİstehsal planı üzrə sənədlərin tətbiq edilməsi və ya silinməsi zamanı

Malın yüklənməsi zamanı

nəzərə alınmır, yalnız istehsal planının hesablanması zamanı nəzərə alınır

Ehtiyatların təyin edilməsi

Alıcının sorğusu üzrə ehtiyatda saxlamanın icazə verildiyi

anbarda alıcının sorğusunun yaradılması zamanı,

kontragentdə sorğuda həmçinin ehtiyatda saxlamaya icazə verilibsə (“Alanların şərtləri>Malın ehtiyatda saxlanmasına icazə verilsin” işarəsi),

sorğu forması dəyişir: sorğunun mövqelər cədvəlində əlavə sütunlar və

“Ehtiyatda saxlama” düyməsi yaranır (Şək. 1).

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Anbarda təftiş

Çeşid matrisi

Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi.

Sənədlərin surətinin yaradılması. Qaimə şablonu.

Malın ehtiyatda saxlanması

Topdan ticarətdə uçot

Pərakəndə ticarətdə uçot

İctimai iaşədə uçot

Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Şəkil 1. Anbarda və kontragentdə icazə verilmiş ehtiyatlar zamanı alıcı sorğusunun görünüşü

“Ehtiyat” sütunu bu mövqe üzrə ehtiyatın təyin edilib-edilmədiyini göstərir.

“Partiyada qalıq” sütunu malın bu mövqe üzrə ehtiyatda saxlandığı partiya üzrə qalığı o halda göstərir ki, sorğuya əlavə etmə seçim vasitəsilə həyata keçirilsin. Məsələn, mövqelərin sorğuya əlavə edilməsi mövqelərin mübadilə buferindən daxil edilməsi vasitəsilə həyata keçirilmişdirsə, “Partiyada qalıq” sütununda sıfır qiyməti mövcud olacaq, çünki bu cür olan halda, ehtiyat bir neçə partiyaya bağlana bilər.

“Ehtiyatda saxlanıb” sütunu bu mövqe üzrə nə qədər malın ehtiyatda saxlandığını göstərir.

Seçimdən seçilmiş mövqelərin yaddaşda saxlanmasından sonra, F10-a vurduqda, proqram ehtiyatların təyin edilməsi üçün təsdiq istəyir (Şək. 2):

Şəkil 2. Ehtiyatların təyin edilməsi üzrə sorğu

Ehtiyatın yaradılmasından imtina zamanı mövqelər aşağıdakı görünüşə malik olacaq:

 1. “Ehtiyat” sütununda qırmızı xaç o deməkdir ki, ehtiyat qoyulmayıb
 • “Partiyada qalıq” sütununda hər mövqe üçün seçimdə seçilmiş partiya üzrə qalıqda miqdar göstəriləcək
 • “Ehtiyatda saxlanıb” sütununda sıfır qiymətlərdir, çünki ehtiyat qoyulmayıb (bax. şəkil 3)

Şəkil 3. Ehtiyatlar təyin edilməyib

Bu cür olan halda, ehtiyatlar sorğu yaddaşda saxlandığı zaman təklif olunacaq, həmçinin istənilən zaman, “Ehtiyatda saxla” düyməsinə vuraraq, ehtiyatları qoymaq olar.

Ehtiyatları təyin etmək təklifinə “Bəli” cavabı verildikdə, sorğu mövqeləri üzrə ehtiyatlar yaranacaq. Aşağıdakı xüsusiyyətlər mövcuddur:

 • Gözlənilən tədarük tarixi – həmin sorğu üzrə ehtiyatların son etibarlılıq müddəti. Bu tarix doldurulmamışdırsa, ehtiyatlar müddətsiz olaraq qoyulacaq. Gözlənilən tədarük tarixi qoyulmuşdursa və cari tarixdən əvvəl gəlirsə, ehtiyatlar qoyulmayacaq ki, bu barədə xəbərdarlıq ediləcək.
 • Ehtiyat seçimdə seçilmiş konkret partiya üzrə qoyulur. Seçilmiş partiyada qalıq kifayət qədər deyilsə, natamam ehtiyat qoyulacaq ki, proqram bu barədə xəbərdarlıq edəcək.

Uğurlu redaktə zamanı sorğu aşağıdakı görünüşdə olacaq: (Şək. 4)

Şəkil 4. Mövqe üzrə qoyulmuş ehtiyatı olan sorğu

Ehtiyatların alıcının sorğusu üzrə dəyişdirilməsi

Ehtiyatların dəyişdirilməsi iki variantda yerinə yetirilir:

   
1Avtomatlaşdırılmış şəkildəSorğuda mövqelərin redaktə edilməsi zamanı dəyişikliklərin yaddaşda saxlanması zamanı proqram ehtiyatları yenidən təyin etməyi təklif edəcək, ehtiyatda saxlama artıq həyata keçirilmişdirsə belə. Bu cür olan halda, ehtiyatların sorğuya edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq təshihi baş verəcək.
2Əllə“Cari mövqe üzrə ehtiyatlar” forması vasitəsilə

Gəlin, ikinci variantı daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Sorğu menyusunda “Keç” > “Cari mövqe üzrə ehtiyatları aç” bəndi (şək. 5) sorğu üzrə qoyulmuş ehtiyatlar üzrə məlumatların olduğu pəncərəni açır (şək. 6)

Şəkil 5. “Cari mövqe üzrə ehtiyatları aç” menyu bəndi

Şəkil 6. Alıcının sorğusunun mövqesi üzrə ehtiyatlar

Susmaya görə yalnız sorğunun cari mövqesi üzrə ehtiyatlar göstərilib, lakin “Sorğunun bütün mövqeləri” işarəsini aktiv edərək, alıcının həmin sorğusunun bütün ehtiyatları üzrə məlumatları görmək olar. (Şək. 7)

Şəkil 7. Alıcının sorğusu üzrə ehtiyatlar

Cari mövqe üzrə məlumatlar cədvəlinin üzərində – malın adı, sifarişdə ümumi miqdar, ehtiyatların ümumi miqdarı, ehtiyat tarixi.

Yekun sətirdə qoyulmuş ehtiyatların ümumi miqdarı. Mövqeyə siçanla iki dəfə vurduqda mədaxil açılır.

Susmaya görə bu forma yalnız baxış üçündür.

Redaktə rejimində işləmək üçün “Anbar” > “Alıcının sorğusu” > “Ehtiyatların əllə düzəldilməsi”

istifadəçi hüquqları aktiv edilməlidir. (Şək. 7)

Şəkil 7. Alıcının sorğusu üzrə ehtiyatların əllə dəyişdirilməsi üçün hüquqlar

Hüquqlar aktiv edilmişdirsə, partiya üzrə ehtiyat miqdarını redaktə etmək imkanı yaranır.

Diqqət: sorğular üzrə ehtiyatların nəzərə alınması ilə partiya üzrə qalıqlardan daha böyük miqdarın qoyulmasına yol verilmir. Bu cür olan halda, proqram müvafiq xəbərdarlıq edəcək (bax. şək. 8)

Şəkil 8. Qalıqlarda olduğundan daha çoxunu ehtiyatda saxlamağın qadağan edilməsi

Ehtiyatların alıcının sorğusu üzrə çıxarılması

Qoyulan ehtiyatlar bir neçə üsulla çıxarılır:

 HadisəTəsvir
1Sorğunun alıcıdan silinməsi və ya sorğuda alıcıdan mövqenin silinməsiEhtiyatlar        avtomatik, istifadəçi tərəfindən heç bir hərəkət olmadan çıxarılır
2Sorğunun alıcıdan məxaricə köçürülməsi (tövsiyə edilir)Sorğunu alıcıdan məxaricə göndərərək,       istifadəçi avtomatik olaraq sorğu üzrə bütün ehtiyatları çıxarır
3Sorğu mövqeyi üzrə ehtiyatların baxılması pəncərəsində ehtiyatların mövqelərdən çıxarılmasıCari sətir və ya işarələnmiş sətirlər üzrə, “ehtiyatı çıxar” düyməsinə basdıqda. Əməliyyat istifadəçidən sorğunun əllə düzəldilməsi hüququ tələb edir və təsdiqdən         sonra yerinə yetirilir.
4Sorğu üzrə gözlənilən yükləmə tarixinin keçməsi zamanı avtomatik çıxarmaSkriptin avtomatik işə salınmasının tənzimlənməsi tələb olunur, bax. növbəti bənd

Ehtiyatların alıcının sorğusundan avtomatik çıxarılmasının tənzimlənməsi

Yeni istifadəçi prosedurunu daxil edirik (Əsas menyu > Əlavə> İstifadəçi prosedurları

> Əlavə et)

 1. «delete from BD_11_RESERV where lastdate<current_date» skriptli prosedur yaradırıq
 2. Prosedurlar siyahısında yeni prosedurun açarını yaddaşda saxlayırıq (şək. 9)

Şəkil. 9 Prosedur açarı

 1. Mercury üçün LUA genişlənməli skript faylı yaradırıq, burada bazaya qoşulma parametrlərini və prosedur kodunu qeyd edirik

Connect(“127.0.0.1″,”vaz”,”masterkey”,”SYSDBA”) DoUserProc(19)

Mercury-in –l parametri ilə (məs. mercury.exe ­l C:\1.lua) qrafik üzrə sutkada bir dəfə

işə salınmasını təşkil edirik, bunu istənilən tapşırıq planlayıcısı vasitəsilə edirik

Anbarda təftiş

Çeşid matrisi

Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi.

Sənədlərin surətinin yaradılması. Qaimə şablonu.

Malın ehtiyatda saxlanması

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması