Mercury ERP

Qismən təftiş

Qismən təftiş

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ                                     MƏZMUN              MÜƏLLİF HAQQINDA   MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu  Pərakəndə ticarətdə uçot       Qismən təftiş

Qismən təftiş

PROQRAMDA TƏFTİŞİN KEÇİRİLMƏSİ BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMATLARI BURADA ƏLDƏ ETMƏK OLAR .

Mağazada təftişin keçirilməsinin iki üsulu mövcuddur. Ən sadə halda, biz mağazanı bağlayırıq (məsələn, bir gecəlik, yaxud bayram günləri ərzində) və tələsmədən, bütün malları diqqətlə yenidən hesablayırıq.

Bu, dəqiq təftişin keçirilməsi üçün yeganə üsuldur.

Lakin mağazanı bağlamaq imkanı həmişə mövcud olmur, müntəzəm təftişlər və inventarlaşdırmalar keçirmək lazımdır, xüsusilə də özünəxidmət mağazalarında.

Mağazanı bağlamadan təftişin keçirilməsi üçün iki əsas üsul mövcuddur. Mən onları “Şöbələr üzrə yenidən hesablama” və

“Nəzarət yenidən hesablaması üsulu” adlandıracağıq. Bəzi müəssisələr təftişin keçirilməsi üçün verilənlərin toplanması terminallarından (VTT) istifadə edir, lakin ümumi prinsiplər eyni qalır.

Şöbələr üzrə qismən təftiş

Qismən təftiş aşağıdakı kimi keçirilir. Mağazalardakı şöbələrdən biri bağlanır (məsələn, lentlə çəpərlənir) və bir nəfər, verilənlərin toplanması terminalından istifadə edərək, yaxud sadəcə çap edilmiş təftiş cədvəli üzrə onu yenidən hesablayır. Verilənlər proqrama daxil edilir və bundan sonra şöbə yenidən açılır. Bu üsulla təftiş yaratmaq üçün Mercury-də təftişin yaradılması zamanı mal və ya matris qrupu seçimindən istifadə edin.

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot

Təftişin keçirilməsi Qismən təftiş

Alkoqolun satış qaydaları

Ət mağazasında uçot Ərzaq mağazasının avtomatlaşdırılması.

Ərzaq mağazaları şəbəkələri.

Kassa proqramı

Sensorlu kassa

X və Z hesabatlar. Kassirin işinə nəzarət.

Pərakəndə ticarətdə VDAMS. Təlimatlar

İctimai iaşədə uçot

Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Yoxlama üçün yenidən hesablama

Yeni təftiş yaratdığınız zaman Mercury yaranma anı üçün qalıqları yaddaşda saxlayır və bu qalıqdan çıxış edərək, artıqları və əskikləri hesablayır. Təftişin keçirilməsi zamanı mağaza bağlı deyilsə, malın real qalığı onu hesablayana qədər azala bilər. Sənədlər üzrə qalıqların rahat təshihi üçün biz təftişdə “Hərəkətlər” menyusunda iki əlavə düymə yaratdıq: “Qəbzləri yüklə”, “Məxaricə qəbzlər”.

Sənədlər üzrə qalığın aktuallaşdırılması zamanı artıq proqramda qismən və ya tam şəkildə hesablanmış mövqelərə toxunulacaq. Bu cür olan halda, Mercury faktiki qalığı sənədlər üzrə qalığın azaldığı qədər azaltmağı təklif edəcək.

Diqqət. Nəticədə faktiki qalığın miqdarı mənfi olarsa, mövqeni tam şəkildə yenidən hesablamaq zəruridir.

Əsas yenidən hesablama başa çatdıqdan sonra təftişin daha dəqiq keçirilməsinə nail olmaq üçün ziddiyyətlərə diqqət yetirmək və onları bir daha yenidən hesablamaq tövsiyə olunur.

Təftişin keçirilməsi Qismən təftiş Alkoqol satışı qaydaları Ət mağazasında uçot

Ərzaq mağazasının avtomatlaşdırılması. Ərzaq mağazaları şəbəkələri. Kassa proqramı

Sensorlu kassa

X və Z hesabatlar. Kassirin işinə nəzarət. Pərakəndə ticarətdə VDAMS. Təlimatlar

VDAMS-da mədaxillər. Alkoqol mədaxillərinin təsdiqi. VDAMS-da qalıqlar

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması