Mercury ERP

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

İdarəetmə uçotu

Mercury ERP proqramında

ƏSAS SƏHİFƏ MƏZMUN                 MÜƏLLİF HAQQINDA  MERCURY ERP PROQRAMI

 

 

 

Siz buradasınız: İdarəetmə uçotu       İstehsalatda uçot            Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul

Sex və sahələr yaradıldıqdan sonra çeşid mövqelərinin yaradılmasına başlamaq olar.

Hər bir xammal, məhsul və tamamlanmamış istehsalın hər bir mərhələsi üçün onların özünün çeşid mövqesi yaradılmalıdır.

Məsələn, məhsul əvvəlcə “A” sahəsində emal edilir, sonra “B” sahəsinə ötürülür, daha sonra isə qablaşdırma sexinə göndərilirsə, biz dörd ədəd mal kartoçkası yaratmalıyıq. “Xammal”, “A yarımfabrikatı”, “Hazır məhsul” və “Qablaşdırılmış məhsul”.

Bizim misalımız üçün biz aşağıdakı çeşid mövqeləri yaratdıq və onları Xammal, Tamamlanmamış istehsal və Hazır məhsul qrupları üzrə bölüşdürdük:

Mündəricat

İdarəetmə uçotu üçün proqram

Anbar uçotu

Topdan ticarətdə uçot Pərakəndə ticarətdə uçot İctimai iaşədə uçot Maliyyənin idarə edilməsi İstehsalatda uçot

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı.

Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Nəzərdə tutulan istehsal prosesimizi təsvir etməyin vaxtıdır.

“Mühərriklər sexinə” “Polad” və “Boltlar və qaykalar” xammalı daxil olur ki, burada onlardan

“Mühərrik 2101” yarımfabrikatı hazırlanır.

“Ban sexinə” “Polad” xammalı daxil olur. Bu sexin “Presli” sahəsində

“Avtomobil qanadı” və “Kapot” yarımfabrikatları hazırlanır. Onlardan isə ban sexinin “Əsas” sahəsində, nəticə olaraq, “Ban” yarımfabrikatı istehsal edilir.

Daha sonra, “Mühərrik 2101” və “Ban” yarımfabrikatları “Əsas Konveyer Sexinə” göndərilir. Bu sexdə onlardan “Motor yağı” və “Qaykalar və boltların” əlavə edilməsi ilə, “Avtomobil 2101” istehsal edilir.

Əlbəttə ki, bu istehsal müəssisəsinin çox sadələşdirilmiş modelidir, lakin bu model istehsalda planlaşdırma və uçotda bütün tipik əməliyyatları izah edir.

Sexlər və sahələr

Xammal, yarımfabrikatlar və hazır məhsul İstehsalatda texniki-texnoloji xəritələr

İstehsal planı

Məhsulun maya dəyərinin hesablanması

Bölmə zamanı maya dəyəri

İzləmə imkanı. Traceability.

Ət kombinatında uçot. Ət kombinatının avtomatlaşdırılması.

İstehsal aktı

Tikiş istehsalında uçot.

Mercury ERP. Ticarətin avtomatlaşdırılması